ผลงานเเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นดั้งเดิม, “คานู – เติมเต็ม”, ศิลปะติดกําเเพง โดย Taka Mitsuko no.1

US$898

มีสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

นี่คือผลงานเเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นดั้งเดิมจาก Taka Mitsuko
ผลงานศิลปะญี่ปุ่นโชโด
นี่จะเป็นผลงานที่ดีเเละเหมาะในการตกเเต่งในที่ทํางานหรือห้องนอน

ขนาด
ความสูง 13.7″ x ความกว้าง 25.5″ / ความสูง 35cm x ความกว้าง 65cm
(รวมกรอบไม้)

*นํ้าหมึก
*Washi, White Japanese paper กระดาษขาวของญี่ปุ่น
*Wooden Board เเผ่นไม้

ผมวาดตัวอักษรญี่ปุ่นที่เเปลว่าความอิ่มเอม
นี่จะเป็นผลงานที่ดีเเละเหมาะในการตกเเต่งในที่ทํางานหรือห้องนอน

ผลงานชิ้นนี้ทําขึ้นมาเพื่อหวังให้คุณพิชิตความฝันของคุณให้ได้
เเละหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะนําพาคุณไปหาความสุขของคุณ

– Taka Mitsuko”

taka mitsuko calligraphy artist

taka mitsuko calligraphy artist

 

Taka Mitsuko นักอักษรวิจิตร

 

Taka Mitsuko นักอักษรวิจิตร

Taka Mitsuko

taka mitusko calligraphy artisttaka mitsuko calligraphy artist


I've been devoted to Japanese calligraphy, pottery and instructing them for my life time.
It's a big joy for me to teach my students art. Now I'm in my seventies, still on adventure, looking for the way of a fusion of the two, and want to bring them to the next dimension.
Making organic and something very original like everyone of us is the theme of my work.


I was born in 1945.
I practiced calligraphy from the age of six.
After graduation of art school, I led a school and instructed hundreds of students calligraphy.
Then I encountered pottery making, couldn't resist my temptation for it.
In 1997, graduated from Aichi Polytechnic School of cer amics, and built my own kiln, meanwhile learnt under Reikichi Kato. Lately started instructing pottery at my work shop.
In 2005, won the Modern Craft Prize at Nitten, which is the most popular of all the great art organizations in Japan for the first time, since then winning the prize multiple times.

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 11 ปอนด์