ไดรเออร์สำหรับฟูก

คือไดรเออร์สำหรับทำให้ฟูกแห้ง คุณสามารถสอดถุงผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นี้เข้าไประหว่าง ชิกิ-บูตอน (เสื่อ) กับ คาเกะ-บูตอน (ผ้าคลุมที่นอน) แล้วอัดอากาศร้อนเข้าไปในถุงเพื่อให้อากาศร้อนกระจายตัวออกจากถุงไปเป่าฟูกให้แห้งภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง หลังจากเป่าด้วยไดรเออร์แล้วฟูกจะกลับมาฟูนุ่มอีกครั้ง สภาพอากาศของญี่ปุ่นมีความชื้นมาก หากไม่ได้มีการตากแดด หรือใช้ไดรเออร์เป่าฟูกแล้ว ฟูกก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นราได้ง่าย ไดรเออร์สำหรับฟูกไม่แต่เพียงเป่าให้ฟูกแห้งเท่านั้น แต่ยังช่วยกำจัดไร และสร้างความอบอุ่นให้กับฟูกได้ด้วย