ไคมากิ

เป็นฟูกที่มีการต่อแขนเสื้อเข้าไปด้วยจนมองดูคล้ายกิโมโน มีรูปทรงเหมือนกับแฮนเทน (เสื้อโค้ตตัวสั้นสไตล์กิโมโนประเภทหนึ่ง) ที่มีแขนยาว สามารถปกคลุมไหล่และแขนได้ทั้งหมด ในอดีตจึงถูกนำไปใช้ในสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะ แต่เมื่อมีการนำผ้าห่มหรือเครื่องให้ความร้อนมาใช้ไคมากิก็ได้รับความนิยมน้อยลงไป อย่างไรก็ตาม “ไคมากิ-โมหึ” ซึ่งใช้วัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ทำผ้าห่มยังได้รับความนิยม