ใบรับรอง OEKO-TEX

ไส้ฝ้ายในชิคิบุตง (ฟูกนอน) และคะเคะบุตง (ผ้านวมฟูก) ขอเราได้รับการรับรองจาก OEKO-TEX®

เราเป็นบริษัทเดียวในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองนี้สำหรับการผลิตแผ่นใยฟูก

OEKO-TEX® Standard 100 คือใบรับรองระดับสูงสุดของโลกสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ปลอดภัย ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบเชิงวิเคราะห์อย่างเข้มงวดเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมสารเคมีอันตรายมากกว่า 350 ชนิด เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งไปไกลกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุ่น รวมถึงการรับรองโรงงานที่ยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและสิ่งแวดล้อม ยิ่งเราแสวงหาประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบาย รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากเท่าใด ความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีอันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ใบรับรองนี้เป็นการแสดงจุดยืนในการผลิตของเราต่ออันตรายดังกล่าว
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 การรับรอง OEKO-TEX® Standard 100 ได้รับรางวัลมากกว่า 200,000 ครั้ง และความต้องการใบรับรองนี้ยังคงเติบโตทั่วโลก

 

ใบรับรอง OEKO-TEX

OEKO-TEX_inspection_report