โซบะ-มาคูระ

คือหมอนที่ยัดไส้เปลือกไม้โซบะ เส้นโซบะที่ทำด้วยแป้งโซบะเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น เปลือกไม้โซบะได้จากกระบวนการทำแป้งโซบะและเดิมทีถูกทิ้งไป หมอนที่ยัดไส้ด้วยเปลือกไม้โซบะจะไม่เก็บความร้อน ดูดซับความชื้นได้ดี และปรับตัวเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ ทุกครั้งที่คุณขยับศีรษะจะมีเสียงดังกรอบแกรบ ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความรำคาญ แต่กลับเป็นเสียงที่ชาวญี่ปุ่นนิยมชมชอบ ในอีกแง่หนึ่ง ข้อด้อยเกี่ยวกับหมอนนี้ก็คือมันมักจะเป็นสาเหตุทำให้มีแมลงรบกวน และผู้ที่เป็นภูมิแพ้ต่อโซบะไม่สามารถใช้งานหมอนชนิดนี้