โกโร-เนะ

เป็นการนอนบนพื้นที่ปูเสื่อทาทามิหรือพรมโดยตรงโดยไม่ต้องมีการใช้ฟูก เราจะโกโร-เนะกันในเวลาดูโทรทัศน์หรืองีบหลับ เมื่อการปูฟูกเป็นเรื่องใหญ่เกินจำเป็น เป็นนิสัยเฉพาะของชาวญี่ปุ่นซึ่งมีเสื่อทาทามิเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม