แบบฟอร์ม TA-Q-BIN ของสนามบิน

หลังจากทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเราแล้ว โปรดแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินของคุณให้เราทราบ เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังสถานที่ที่ถูกต้องโดยไม่ล่าช้า

 

production time 1 to 2 weeks

 


* โปรดตรวจสอบระยะเวลาในการผลิตสินค้าทำมือของเรา

    Airport (required)