เนโกสะ

คือเสื่อสานแบบใช้งานเร็ว เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า แผ่นอิกูสะ มีขนาดใกล้เคียงกับเสื่อทาทามิ (910×1820 มม.) สามารถนำไปใช้ปูบนชิกิ-บูตอน หรือเสื่อทาทามิ มีประโยชน์สำหรับการงีบหลับในฤดูร้อนอันอบอ้าวเพราะคุณสามารถนอนหลับบนเสื่อทาทามิได้อย่างรวดเร็วโดยเพียงแต่ปูเนโกสะทับลงไป