Zabuton

zabuton

เป็นเบาะสำหรับนั่งและใช้กับเสื่อทาทามิ เช่น ชิกิบุตง เป็นฟูกที่ออกแบบมาสำหรับคนนั่งโดยเฉพาะ ดังนั้นขนาดจึงเล็กกว่าชิกิบุตงมาก หากคุณนั่งบนเสื่อทาทามิโดยตรง คุณอาจรู้สึกชาที่ขา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดแรงกดทับของร่างกายที่พับขาหรือบั้นท้ายขณะนั่งแบบเซอิซะได้โดยการวางซะบูตงเพียงชิ้นเดียวบนเสื่อ Zabutons มีชื่อเรียกต่างกันตามขนาด เช่น ko-zabuton, donsu-ban และ meoto-ban