Zabuton-gaeshi

ในโลกของราคุโกะ เซนซะ (การแสดงเปิด) และเซนซะ มินาไร (เด็กฝึกหัด) ควรจะสลับซาบูตงระหว่างการแสดง การปฏิบัตินี้ได้รับอนุญาตเฉพาะในโลกราคุโกะเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว การพลิก zabuton ถือว่าเสียมารยาท