Youmou-futon

มันเป็นฟูกที่ยัดไส้ด้วยขนสัตว์ ชิกิบุตอนที่เต็มไปด้วยขนสัตว์สามารถดูดซับและปล่อยความชื้นได้ดี จึงทำให้พื้นผิวของมันแห้ง ผ้าขนสัตว์เป็นสินค้าที่มีราคาแพง ดังนั้นชิกิบุทงซึ่งทำด้วยผ้าขนสัตว์ส่วนใหญ่ (ฟูกด้านล่าง) จึงมีขนสัตว์จำนวนจำกัด จำเป็นต้องปูฟูกหรือชิกิบุตงอื่น ๆ ไว้ข้างใต้