Yotsuyu-boshi

เป็นวิธีทำให้ฟูกที่แข็งแล้วมีความนุ่ม ในช่วงกลางคืนที่อากาศสะอาดและในฤดูร้อน ให้ผึ่งฟูกนอนกลางแจ้งข้ามคืนเพื่อให้สัมผัสกับน้ำค้างยามค่ำคืน และทิ้งไว้กลางแจ้งในตอนกลางวันในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ได้รับแสงแดดจัด ปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งสัก 2-3 วัน ฟูกที่ใช้สำลีจะนุ่มฟู วิธีการ yotsuyu-boshi นี้แทบจะไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่าโยทสึยุ-โบชิเป็นที่นิยมปฏิบัติกันในบางช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปีในอดีต