Wagara

wagara

 

หมายถึง ลวดลายดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีลักษณะเด่น เช่น พืช ต้นไม้ สัตว์ขนาดเล็ก ทิวทัศน์ หรือสิ่งของที่คนทั่วไปคุ้นเคย ชื่อของวาการะได้มาจากลวดลายที่ใช้ในแบบ เช่น “อาซาโนฮะ” “อิจิมัตสึ” “คาโกเมะ” “คิกโค” หรือ “ริวซุย” การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพิ่มขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน ตอนนี้จึงมีรูปแบบมากมายนับไม่ถ้วน