Uchikaeshi-wata

เป็นผ้าฝ้ายที่ผลิตซ้ำซึ่งผ่านอุจิ-นาโอชิหลายขั้นตอน ในการทำฟูกหนาเป็นชั้น ๆ นั้น อุชิคาเอชิ-วาตะ (ฝ้ายที่ผลิตซ้ำ) จะซ้อนฝ้ายใหม่เป็นชั้น ๆ ในลักษณะที่ฝ้ายที่ผลิตใหม่จะอยู่ระหว่างฝ้ายใหม่หลายชั้น