Tsuyusiba

tsuyushiba

 

เป็นหนึ่งในลวดลายดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า วาการะ เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือวงกลม ซึ่งสื่อถึงภาพน้ำค้างยามค่ำคืนที่ตกลงสู่ทุ่งหญ้า ลวดลายดูเยือกเย็นจึงมักใช้ในช่วงฤดูร้อน