Tsuyu-shiba

เป็นลายผ้าที่มีวงโค้งและวงกลมเล็ก ๆ เพื่อแสดงภาพหยาดน้ำค้างบนสนามหญ้า ลวดลายนี้มักใช้ร่วมกับลวดลายอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ตามฤดูกาล ลวดลายนี้มักพบเห็นได้บนเครื่องแต่งกายของโนห์หรือชุดกิโมโน

เนื่องจากการแสดงออกของหยาดน้ำค้างบนลวดลายทำให้เกิดภาพลักษณ์ของความเยือกเย็น จึงมักใช้กับชุดกิโมโนสำหรับพิธีการในฤดูร้อน

ในทางกลับกัน ลวดลายของสึยุ-ชิบะบางส่วนเป็นภาพพืชในฤดูใบไม้ร่วง เช่น หญ้าสีเงินของญี่ปุ่นและดอกเบญจมาศ หรือฉากหิมะ ดังนั้นรูปแบบนี้จึงถูกนำมาใช้ในและนอกฤดูกาลเป็นผ้ากิโมโน