Tou-makura

เป็นหมอนเซรามิกที่ให้สัมผัสเย็นและผลิตในพื้นที่เซโตะอุจิ รูปทรงดูเหมือนรูปปั้นดินเผา ดังนั้นจึงไม่นิยมทำเป็นหมอน แต่เป็นของประดับตกแต่งภายใน