Teihanpatsu-makura

เป็นหมอนที่มีโฟมยูรีเทนซึ่งมีความยืดหยุ่น มีความนุ่มและรับกับศีรษะหรือคอได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถนอนในท่าเดิมได้โดยไม่ต้องพลิกตัวบนเตียง แต่สำหรับผู้ที่ไหล่แข็งหรือปัญหาเกี่ยวกับหลัง การใช้หมอนนี้อาจทำให้อาการแย่ลงได้