Tashifusa

เป็นกระจุกของประดับที่มุมทั้งสี่ของซาบูตงเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ทางศาสนาหรือความหรูหรา เครื่องประดับที่เป็นกระจุกนี้สามารถพบเห็นได้บ่อยบนซิวคุจู-ซาบูตงหรือโฮโย-ซาบูตง