Take-sheets

เป็นแผ่นที่ทำจากวัสดุไม้ไผ่ มีทั้งแผ่นที่ทำจากไม้ไผ่หลายชิ้นและแผ่นที่ทำจากเส้นใยไม้ไผ่ สิ่งนี้ช่วยให้อากาศผ่านได้และรู้สึกเย็นสบายเมื่อสัมผัส จึงมักใช้ในช่วงฤดูร้อน ในขณะที่ใช้สิ่งนี้ มันอาจจะแตกหรือเป็นเศษเล็กเศษน้อยตามธรรมชาติของไม้ไผ่ ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบว่ามันแตกหักหรือไม่ก่อนการใช้งาน