Sudare

เป็นไม้ไผ่หรือตะแกรงที่ทำขึ้นโดยการถักไม้ไผ่หรือไม้อ้อบาง ๆ ให้มีระยะห่างเท่า ๆ กันเพื่อใช้แขวนเหนือหน้าต่าง ผู้คนเคยนอนโดยเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ในช่วงเวลาที่ไม่มีการผลิตหรือใช้เครื่องปรับอากาศในญี่ปุ่น ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ซูดาเระเพื่อกั้นหน้าต่างออกและปล่อยให้อากาศเข้าในเวลาเดียวกัน ซูดาเระยังคงใช้เพื่อป้องกันแสงแดดในปัจจุบัน แม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะถูกใช้อย่างแพร่หลาย สินค้าเหล่านี้มาถึงร้านค้าต่าง ๆ เช่น โฮมเซ็นเตอร์ DIY และร้านร้อยเยนเมื่อฤดูร้อนมาถึง