Sotsuju-zabuton

sotsuju-zabuton

เป็นซาบูตงที่ออกแบบมาเพื่อเป็นของขวัญในการฉลองวันเกิดครบรอบ 90 ปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีสีม่วง เช่น โคกิซาบูตง คิจูซาบูตง หรือซันจูซาบูตง

ในบางกรณี โซสึจู-ซาบูตงจะมีสีทองหรือสีเหลือง

ตัวอักษรคันจิ ‘卆’ ซึ่งเป็นตัวย่อของตัวอักษรคันจิ ‘卒’ มีลักษณะเหมือนกับตัวอักษรคันจิ ‘九十’ ที่แปลว่า 90 นี่เป็นเพราะเราเรียกวันเกิดครบรอบ 90 ปี ว่าโซสึจู

ซาบูตงชนิดหนานิยมให้เป็นของขวัญ