Shijira-ori

ชิจิระโอริเป็นผ้าฝ้ายที่ผลิตในจังหวัดโทคุชิมะ

เนื่องจากอาวะเป็นชื่อเก่าของจังหวัดโทคุชิมะ จึงเรียกอีกอย่างว่า ‘อาวะชิจิระโอริ’
ผ้าฝ้ายนี้มีพื้นผิวย่น ซึ่งเกิดจากการทอเส้นด้ายหย่อนในเส้นด้ายยืนสลับเส้นตรงของแรงตึงปกติ บางครั้งก็เรียกว่า ‘ชิจิมิโอริ’ เนื่องจากมีลักษณะย่น

 

เนื่องจากมันสร้างความรู้สึกเย็นสบาย จึงมักจะใช้สวมใส่ในฤดูร้อน

ชิจิระ-โอริโดยทั่วไปจะย้อมด้วยสีย้อมครามที่ทำจากต้นครามที่มีถิ่นกำเนิดในโทคุชิมะ และถูกกำหนดให้เป็น “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งกำหนดโดยจังหวัดโทคุชิมะ”