Seiza

เป็นวิธีการนั่งแบบดั้งเดิมที่เป็นทางการในญี่ปุ่น ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า ‘kiza’ หรือ ‘tanza’ เดิมทีมันเป็นท่าทางที่เป็นทางการสำหรับผู้ติดตามซามูไรที่จะหมอบกราบต่อหน้าขุนนาง
เวลาที่ยาวนานของท่า seiza เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่เท้า ด้วยเหตุนี้ กล่าวกันว่าซาบูตงจึงได้รับความนิยม

สาเหตุที่ทิศทางความลึกของซาบูตงยาวกว่าความกว้างเป็นเพราะความยาวของขาใต้เข่ายาวกว่าความกว้างของต้นขาเมื่อนั่งแบบเซซ่า

อาจเป็นการดีที่จะวางปลายเท้าของคุณไว้ที่ขอบด้านนอกของ zabuton เพื่อป้องกันอาการชาที่เท้าของคุณเมื่อนั่งในลักษณะ seiza