Seimenjo

เป็นโรงงานผลิตฝ้ายที่ติดตั้งเครื่องจักรโรงสีฝ้ายเพื่อผลิตสำลีจากฝ้ายดิบ

โรงงานผลิตผ้าฝ้ายส่วนใหญ่ในปัจจุบันขายผลิตภัณฑ์จากฝ้าย เช่น ฟูกหรือซาบูตง และให้บริการผลิตซ้ำที่เรียกว่า ‘อุชินาโอชิ’ ซึ่งนำสำลีก้อนเก่าที่เสื่อมสภาพมาเปลี่ยนเป็นซาบูตงใหม่ พวกเขาเคยถูกเรียกว่า วาทายะ และขายผ้าสำลีให้กับลูกค้าที่สามารถแปลงสำลีเป็นซาบูตงหรือฟูกได้เองที่บ้าน