Saten-kiji

หมายถึงผ้าทอซาตินที่ทำจากด้าย เช่น ฝ้าย ไหม ไนลอน โพลียูรีเทน และอะซีเตต เนื้อผ้าโดดเด่นด้วยพื้นผิวที่ประกอบด้วยด้ายยืนแบบลอยตัวเกือบทั้งหมดและพื้นผิวที่แวววาว ผ้าซาตินมีแนวโน้มที่จะเกิดรอยยับง่าย ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่ซักที่บ้าน แต่ให้ซักที่ร้านซักรีด