Sashiko

Sashiko เป็นรูปแบบหนึ่งของการปักด้วยมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ซึ่งใช้การเย็บแบบพื้นฐานเพื่อสร้างการออกแบบทางเรขาคณิตที่ซับซ้อนบนเนื้อผ้า ในขั้นต้น sashiko เป็นวิธีการเย็บเพื่อซ่อมแซมผ้าที่เสียหายหรือเสริมความแข็งแรงของผ้าที่ไม่คงทน ในสมัยเอโดะ ซาชิโกะยังใช้ทำเครื่องแบบศิลปะการต่อสู้หรือชุดทำงานของนักผจญเพลิงที่เรียกว่า “ฮิเคชิ ฮันเต็น” ปัจจุบัน ซาชิโกะถูกนำมาใช้เพื่อการตกแต่ง

รูปแบบการเย็บผ้าซาชิโกะที่มีชื่อเสียงหลักๆ มีสามแบบ เช่น Kogin-sashi ที่ตกทอดมาจากภูมิภาค Tsugaru ในจังหวัด Aomori, Hishi-sashi ที่ตกทอดมาจากภูมิภาค Nanbu ในจังหวัด Aomori และ Shonai Sashiko ที่ตกทอดมาจากภูมิภาค Shonai ในจังหวัด Yamagata