Sashiko-ori

เป็นผ้าทอที่มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการเย็บของซาชิโกะ

แม้ว่าจะเป็นผ้าธรรมดาชนิดหนึ่งที่มีเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งทอสลับกัน แต่การเปลี่ยนสีของด้ายยืนหรือด้ายพุ่ง สามารถสร้างภาพเหมือนซาชิโกะบนผ้าได้ ผ้านี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในฐานะทางเลือกแทนการเย็บแบบ sashiko ที่ใช้เวลานาน มันถูกใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กหรือเครื่องแบบศิลปะการต่อสู้