Ryusui

เป็นหนึ่งในลวดลายดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่าวาการะ เป็นลายน้ำไหล ลายริวซุยประกอบด้วยเส้นหลายเส้นหรือเส้นที่มีลวดลายอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ ปลาทอง และนกน้ำ