Ryusui-mon

ryusui-mon

เป็นรูปแบบระลอกน้ำ

ลวดลายระลอกน้ำสามารถใช้ร่วมกับลวดลายอื่น ๆ ได้ เช่น ดอกไม้ (ดอกซากุระหรือต้นอ้อ) หรือสัตว์ขนาดเล็ก (ผีเสื้อ ปลาทอง หรือนกน้ำ)

เป็นหนึ่งในลวดลายดั้งเดิมที่ปรากฏบนภาชนะดินเผาหรือเครื่องสำริดในยุคยาโยอิ

หลังจากยุคต้นสมัยใหม่ ริวซุยมงได้พัฒนาจากรูปแบบทั่วไปไปสู่รูปแบบชั้นสูงที่เต็มไปด้วยความสง่างามและศักดิ์ศรีโดยใช้องค์ประกอบที่เป็นทางการของศิลปะ