Ramie

ผ้าป่านเป็นใยอาหารจากธรรมชาติซึ่งสกัดจากไม้ล้มลุกยืนต้นในวงศ์ตำแย Urticaceae

เนื่องจากผ้าป่านสามารถดูดซับและสูญเสียน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสัมผัสแล้วรู้สึกเย็น จึงใช้สำหรับเครื่องนอนหรือเครื่องนุ่งห่มในฤดูร้อน นอกจากนี้เนื้อผ้ายังแข็งแรงและทนทาน จึงสามารถทนต่อการซักด้วยเครื่องหลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ ผ้าจึงมักถูกใช้ในสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงแรมและโรงพยาบาล หรือการขนส่งสาธารณะ