Ozabu

Ozabu หมายถึง zabuton ในภาษาถิ่นของเกียวโตและโอซาก้า แม้ว่าจะมีวิธีปฏิบัติในการเติมคำนำหน้า ‘o’ ให้กับคำนามบางคำเพื่อแสดงความสุภาพ แต่ ozabu เป็นสำนวนเฉพาะที่ใช้ในพื้นที่ Senba (เขต Chuo ในปัจจุบันในเมืองโอซาก้า) ในชื่อ ‘Senba kotoba’ และยังกล่าวกันว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากคนเกียวโตโดยกำเนิด

 

※Senba-kotoba: เป็นสำนวนเฉพาะที่พูดโดยพ่อค้าสมัยเอโดะใน Senba, Osaka ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองการค้าที่รุ่งเรือง ปัจจุบัน Senba มีชื่อเสียงในฐานะย่านค้าส่งสิ่งทอ