Oshi-ire

เป็นตู้เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นที่มีประตูเรียกว่า ฟุสุมะ และปิดด้วยกระดาษญี่ปุ่น พื้นที่จัดเก็บแบ่งเป็นชั้นบนและชั้นล่าง ฟูกมักจะเก็บไว้ที่ชั้นบนเพื่อให้หยิบฟูกเข้าและออกได้ง่าย เมื่อปิดฟุซุมะแล้ว จะมองไม่เห็นด้านในของตู้เสื้อผ้า และคุณสามารถเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดพื้นที่ในห้องของคุณ