Ojiyachijimi

เป็นผ้าทอจากใยกัญชงที่ผลิตในเมือง Ojiya จังหวัด Niigata มานานหลายศตวรรษ เส้นใยบาสต์ธรรมชาติซึ่งสกัดจากต้นรามี (Boehmeria nivea) ถูกใช้สำหรับ ojiya chijimi

เนื้อผ้ามีลักษณะย่น ผ้าน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีถูกนำมาใช้สำหรับเสื้อผ้าฤดูร้อน ถูกกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญในปี พ.ศ. 2498