Nude zabuton

nude-zabuton

เป็นไส้ในสีขาวล้วนของซาบูตง ผ้าฝ้ายของซาบูตงแบบเปลือยมีเส้นใยหลากหลายชนิด zabuton แบบเปลือยมีจำหน่ายในราคาค่อนข้างต่ำ

รายการนี้แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ผ้าคลุมซาบูตงสำหรับการตกแต่งที่ตรงกับรสนิยมของพวกเขา หรือเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการซาบูตงในปริมาณมาก