Nimai-awase-kakebuton

เป็นชุดฟูกนอนของฟูกไองาเกะและฮาดะบุทง แต่ละอันมีปุ่มสแน็ปสำหรับติดเข้าด้วยกัน คุณสามารถจัดฟูกญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย เช่น ใช้อันใดอันหนึ่งจากสองอันหรือทั้งสองอย่าง ติดด้วยกระดุมแป๊กอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้หลุดออกจากกันง่ายระหว่างการนอนหลับ