Nemaki

แปลว่า ชุดนอน เดิมที ชุดนอนสไตล์ญี่ปุ่นอย่างยูกาตะหรือจูบังเรียกว่าเนมากิ อย่างไรก็ตาม ชุดนอนสไตล์ตะวันตกอย่างชุดนอนหรือเสื้อนอนเริ่มถูกเรียกว่าเนมากิหลังยุคเมจิ ในยุคนี้ อะไรก็ตาม เช่น เสื้อผ้าเจอร์ซีย์ ชุดวอร์ม และเสื้อยืดที่คุณใส่นอนจะเรียกว่าเนมากิ