Negoza

มันคือเสื่อถักด้วยหญ้ากก หรือเรียกว่า แผ่นอิกุซะ มีขนาดประมาณเสื่อทาทามิ (910×1820 มล.) สามารถปูลงบนชิกิบุตงหรือพื้นเสื่อทาทามิได้ มันมีประโยชน์สำหรับการงีบหลับเล็กน้อยในช่วงฤดูร้อน เพราะคุณสามารถนอนบนเสื่อทาทามิได้อย่างรวดเร็วโดยวางเนโกซ่าบนนั้น