Naga-zabuton

naga-zabuton

เป็นซาบูตงแบบยาวที่มีความยาวเท่ากับความยาวของซาบูตงปกติ 2-3 ชิ้น ซึ่งออกแบบมาสำหรับโต๊ะโคทัตสึ (โต๊ะอุ่นแบบญี่ปุ่น)

มีแบบสองที่นั่ง (110×60 ซม.) และแบบสามที่นั่ง (150×70 ซม.)

naga-zabuton สามารถใช้เป็นเบาะโซฟาหรือที่นอนสำหรับเด็กทารกได้