Momenban

นี่คือซาบูตงขนาด 51×55 ซม. ซึ่งเล็กกว่าไมเซนบังที่เรียกว่า ‘ขนาดอพาร์ตเมนต์’ และเป็นซาบูตงยอดนิยมสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งแทบไม่มีพื้นที่จัดเก็บ วัสดุที่มีราคาค่อนข้างต่ำมักจะใช้สำหรับโมเมนแบน