Mitsu-buton

เป็นการวางฟูกสามชิ้นซ้อนกันและนอนบนฟูก ในยุคเอโดะ สไตล์นี้ถือว่าหรูหราและผู้คนในสมัยนั้นต้องการสไตล์นี้ ในไตรมาสที่ได้รับอนุญาต เช่น โยชิวาระ ฟูกที่วางซ้อนกันดูเหมือนจะถูกพิจารณาว่าเป็นมาตรวัดความนิยมของโสเภณี