Men-uchi

เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนฝ้ายดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ผ้าฝ้ายคลุมฟูกหรือเส้นด้ายฝ้าย

ในกระบวนการนี้ สิ่งเจือปน เช่น เมล็ดพืชจะถูกกำจัดออกจากฝ้ายที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ก่อน จากนั้นจึงคลายก้อนฝ้ายด้วยเครื่องเป่าและเครื่องขูด เมื่อผ่านกระบวนการเชิงกล เส้นใยฝ้ายจะยืดหยุ่น

เครื่องมือคล้ายคันธนูที่เรียกว่า ‘เมนูจิ-ยูมิ’ ถูกนำมาใช้เพื่อคลายพื้นผิวของเส้นใยฝ้าย โดยวิธีการสั่นเชือกก่อนที่จะใช้เครื่องจักรในการผลิตฝ้าย