Meisenban

meisenban

นี่คือซาบูตงขนาด 55×59 ซม. ซึ่งเล็กกว่าฮัตตันบังขนาดที่เคยโดดเด่นเล็กน้อย ซาบูตงนี้เรียกอีกอย่างว่า ‘ขนาดอพาร์ตเมนต์’ ‘ไมเซน’ เป็นชื่อของผ้าไหมทอธรรมดาของญี่ปุ่น

เป็นขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดและมีผ้าคลุมซาบูตงหลากหลายแบบให้เลือก ดังนั้น ไมเซนบังจึงแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการซาบูตงเพื่อจุดประสงค์ในการตกแต่งห้องอย่างมีรสนิยม