Kozabuton

kozabuton

เป็นซาบูตงขนาด 40-50×40-50 ซม.

นี่คือซาบูตงแบบประหยัดพื้นที่ ดังนั้นจึงสามารถวางบนเก้าอี้สำนักงานหรือคาร์ซีทได้ นอกจากนี้ เพราะมีเบาะที่ค่อนข้างหนา จึงสามารถใช้แทนเบาะโซฟา เบาะรองหลังสำหรับเก้าอี้เอน หรือหมอนสำหรับงีบหลับได้