Koza-zabuton

 

koza-zabuton

ซาบูตงที่นักเล่าเรื่องราคุโกะใช้กับนักปราชญ์เรียกว่าโคซะ-ซาบูตง koza-zabuton วางอยู่บนยกพื้นตรงกลางเวที

เนื่องจากผู้เล่าเรื่องราคุโกะมักจะแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นเร้าใจในระหว่างการแสดง จึงใช้ซาบุตงขนาดใหญ่เป็นโคซะ-ซาบุตง เพื่อให้ผู้เล่าเรื่องราคุโกะมีสมาธิกับการแสดงโดยไม่ต้องเลื่อนซาบุตงลง

แต่เดิม ยกพื้น (โคซะ) ถูกใช้โดยบุคคลระดับสูง เช่น จักรพรรดิ โชกุน หรือขุนนาง ด้วยเหตุนี้จึงใช้สีม่วง ซึ่งเป็นสีของชนชั้นสูง สำหรับโคซะ-ซาบูตง