Koshu-ori

หรื kaiki

เป็นผ้าไหมทอด้วยด้ายย้อมสีซึ่งมักใช้สำหรับบุหรือทำร่ม โคชูโอริมีหลายประเภท เช่น ไหมธรรมดาหรือลายทางหรือไหมชอต

Koshu-ori ถูกนำมาใช้สำหรับ zabuton เนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่ดีและนุ่มเป็นเอกลักษณ์
ผ้าทอจากจีนเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณทำผ้าทอของตนเองแบบจีนในยุคต้นสมัยใหม่ นั่นเป็นเหตุผลที่โคชูโอริถือกำเนิดขึ้น ในเวลานั้น ผ้าไหมทอถูกเรียกว่า gunnai-ori เนื่องจากชื่อเดิมของพื้นที่ผลิตคือ gunnai และ gunnai-ori ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ‘The Life of an Amorous Man’ ที่เขียนโดย Ihara Saikaku ในสมัยเอโดะ