Koshi (Plaid)

koshi

เป็นลายที่ประกอบด้วยแถบขวางแนวนอนและแนวตั้งในผ้าทอสองสีหรือมากกว่านั้น เหตุผลที่เรียกรูปแบบนี้ว่า โคชิ เนื่องจากมีลักษณะเหมือนกรอบไม้ที่ออกแบบเป็นตาราง (โคชิ) ใช้สำหรับกั้นโชจิหรือประตู

บางครั้ง เราเรียกมันว่าลายตารางแบบตะวันตก รูปแบบโคชิที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เรียกว่า “โอโกชิ” และรูปแบบที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียกว่า “โคโกชิ”

ลวดลายโคชิเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักแสดงคาบุกิในสมัยเอโดะ จากนั้นจึงค่อย ๆ เป็นที่นิยมในหมู่คนทั่วไป