Koki-zabuton

koki-zabuton

เป็นซาบูตงที่ออกแบบมาสำหรับเป็นของขวัญฉลองวันเกิดครบรอบ 70 ปี สีม่วงนั้นมีอยู่ทั่วไป เช่นเดียวกับคิจู-ซาบูตงหรือซันจู-ซาบูตง

คำว่า ‘โคกิ’ มาจากบทกวีของ ‘เคียวโก’ ที่เขียนโดย Du Fu กวีชาวจีนในสมัยราชวงศ์ถัง เนื่องจากบทกวีมีความหมายว่าเป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้ชายจะอายุครบ 70 ปี ชาวญี่ปุ่นโบราณจึงใช้คำว่า ‘โคกิ’ เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 70 ปี