Kiju-zabuton

kiju-zabuton

เป็นซาบูตงที่ออกแบบมาสำหรับเป็นของขวัญในการเฉลิมฉลองคิจู (วันเกิดปีที่ 77)

คันจิที่แปลว่าความสุข ‘喜’ ที่เขียนในลักษณะเล่นหาง ดูเหมือนคันจิสามตัว ‘七十七’ (แปลว่า 77) ด้วยเหตุนี้ ธรรมเนียมการฉลองวันเกิดครบรอบ 77 ปี จึงเกิดขึ้นหลังสมัยเอโดะ

ในบางกรณี ผู้ได้รับเกียรติควรสวมเสื้อผ้าสีม่วง เช่น เสื้อคลุมฮาโอริหรือเสื้อกั๊กแขนกุดและหมวกคลุมผม และนั่งบนซาบูตงสีม่วงเพื่อเฉลิมฉลองคิจู