Kaya

เป็นมุ้งสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งติดไว้ที่มุมทั้งสี่ด้านของห้อง บ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมนั้นดูโทรมและหน้าต่างมักจะเปิดทิ้งไว้ระหว่างการนอนหลับในฤดูร้อน ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องมี ดังนั้นคายะจึงเป็นหนึ่งในแพ็คเกจการต่อสู้ตั้งแต่ยุคเอโดะจนถึงยุคโชวะ มุ้งที่ผลิตในญี่ปุ่นได้รับการประเมินเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ามีประโยชน์และมักใช้เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออกในภูมิภาคกึ่งเขตร้อนและแอฟริกา